Label: Presidium PKL Yogyakarta

Cuplikan Guyon Maton RRI Yogyakarta – Malioboro Resik Ian Ijo

Tim Liputan TvSumsel Biro Yogyakarta : Yahya Widada (Kabiro)